Tutustu Lapin vihreisiin eduskuntavaaliehdokkaisiin

 

Eduskuntavaalit järjestetään keväällä 2023. Ennakkoäänestys kotimaassa 22.-28.3.2023 ja ulkomailla 22.-25.3-2023. Vaalipäivä on 2.4.2023

Vihreiden kärkitavoitteet: 

1. Suojellaan monimuo­toinen luonto ja paranne­taan eläinten oikeuksia

2. Hillitään ilmastok­riisiä ja varmiste­taan Suomen energiait­se­näisyys

3. Jokaiselle mahdolli­suus oppia ja onnistua

4. Uudiste­taan taloutta ja paranne­taan työllisyyttä

5. Tiede, taide ja kulttuuri uuteen kukoistukseen

6. Paikataan tilkkutäk­ki­mäinen sosiaali­turva perustu­lolla

7. Puututaan hoivakrii­siin, tuetaan lapsia ja nuoria ja paranne­taan mielenter­veys­pal­ve­luita

8. Kestävää elinvoimaa ja sujuvaa liikennettä koko Suomeen

9. Puoluste­taan tasa-ar­voa, demokra­tiaa ja ihmisoi­keuksia

10. Edistetään maailman vakautta, rauhaa ja turvalli­suutta