Lapin Vihreiden rahoitus

Lapin Vihreät rahoittaa toimintaansa puolueen maksamalla avustuksella, jäsenmaksuilla (10 % jäsenmaksusta) ja luottamushenkilömaksuilla. Vaalitoiminta rahoitetaan osaksi ehdokasmaksuilla. Lisäksi puolue maksaa piirityöntekijän palkan.

Luottamushenkilömaksu tarkoittaa, että kukin kunta- ja maakuntavaaleissa ehdokkaaksi alkava sitoutuu maksamaan tietyn prosenttimäärän kokouspalkkiostaan omalle kunnallisjärjestölle. Kunnallisjärjestö taas tilittää tästä summasta 5 % omalle piirijärjestölle.

Eduskunta- ja maakuntavaaleissa peritään ehdokkailta ehdokasmaksu, jonka suuruudesta päätetään piirin vuosikokouksessa (kevät- tai syyskokouksessa). Sillä katetaan osittain valokuvaukset ja vaalimainonta.

Sääntöjensä mukaan piirillä on lupa ottaa vastaan myös lahjoituksia.

TEE LAHJOITUS